Grāmatvedība

Pilns grāmatvedības pakalpojumu klāsts

 • Iesniegto dokumentu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana;
 • Darba algas aprēķināšana un personāla dokumentu kārtošana;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Maksājumu uzdevumu sagatavošana bankā;
 • Debitoru un kreditoru uzskaite, salīdzināšanās aktu sagatavošana;
 • Uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde.
 • Atskaišu sagatavošana un iesniegšana VID;
 • Atskaišu sagatavošana un iesniegšana Statistikas pārvaldē;
 • Uzņēmuma pārstāvēšana VID;
 • Operatīvās bilances sagatavošana;
 • Mēnesī viena stunda bezmaksas konsultācija ar Jūsu uzņēmumu saistītos jautājumos.

Vienojoties par sadarbības līgumu, tajā var tikt iekļauti arī citi pakalpojumi pēc Jūsu individuālajām vajadzībām.

Sadarbības nosacījumi un priekšrocības

Samazināti riski:

Samazināti riski
 • Profesionālā civiltiesiskā 
  apdrošināšana:
   ja mūsu vainas dēļ VID uzrēķina soda naudu, Jūsu zaudējumus sedz apdrošināšanas polise.
 • Atšķirībā no štata darbinieka: nodrošinām darba izpildi neatkarīgi no atvaļinājumiem, neatliekamiem gadījumiem, slimības lapām, kadru mainības.

Izmaksu optimizēšana:

Izmaksu optimizēšana
 • Pamata pakalpojumu cenā iekļautas pozīcijas: dokumentu apstrāde, darba algas aprēķināšana, atskaišu iesniegšana VID, gada bilances sagatavošana.
 • Izmaksas veido tekošā mēneša dokumentu skaits, sniegto pakalpojumu klāsts, dokumentu apstrādes specifikācija.
 • Dodamies pie Klienta pēc dokumentiem.

Atbalsts:

Atbalsts
 • Ikmēneša tikšanās ar Klientu: atskaites nodošana, ieteikumi par labākajiem risinājumiem grāmatvedības jautājumos.
 • Konfidencialitāti nosaka savstarpējais līgums.
 • Strādājam ar dažādu līmeņu uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot sfēras specifikai, biznesa modelim, Klienta darba principiem.

Aizpildiet pieteikuma anketu, atbildot uz pamata jautājumiem, un uzziniet grāmatvedības pakalpojumu nosacījumus un izmaksas, strādājot kopā ar mums.

Vai piesakaties individuālai konsultācijai un uzziniet esošās grāmatvedības riskus.

Grāmatvedība:

Tālrunis: 29 417 319

E-pasts: marite@mgconsulting.lv

Rekvizīti:
Adrese: Meža iela 4, Rīga, LV - 1048
Reģ. Nr.: 40103313078
PVN Nr.: LV40103313078
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Bankas konts: LV30UNLA0050015896768

Pieteikuma anketa

Noderīga informācija mūsu Klientiem: