7 Bāzes moduļi

Biznesa sistēmas klasika jaunā izpildījumā

Biznesa sistēmas pamats:

 • Kā vadītājs var palēlināt sava uzņēmuma attīstību?
 • Kompānijas struktūra, darbu izpildes mērāmie rezultāti.
 • Tiešie un distancētie kontroles mehānismi darba izpildes atsekošanai.
 • Procesu izveide, uzlabošana, vadīšana.
 • Instrukciju un darba dokumentu izveide, ieviešana, sistemātiska kontrole.
 • Zaudējuma punkti uzņēmumā.

Cilvēkresursu sistēma:

 • Lomu sadale – sabalansēta slodze starp nodaļām un amatiem.
 • Tehnoloģijas darbinieku atlasē.
 • Stratēģijas darbinieku adaptācijā.
 • Tiešie un distancētie kontroles mehānismi darbinieku organizēšanai.
 •  Darbinieku rentabilitāte.
 •  Darbinieku apmaksas un bonusu sistēma.

Pārdošanas nodaļas sistēma:

 • Pamata bāze, lai nodaļa veiksmīgi strādātu.
 • Klientu piesaistes kanāli.
 • Saskarsmes punkti.
 • Nodaļas standarti, darba lapas, kontroles mehānismi.
 • Zaudēto pārdošanu analīze, tehnikas konversijas celšanai.
 • Fināla pārrunu stratēģija, pārrunas par cenu, darījuma noslēgšanas tehnikas.

Klientu apkalpošanas nodaļas sistēma:

 • Stratēģija darbā ar Klientiem.
 • Nodaļas standarti, darba lapas, kontroles mehānismi.
 • Klientu segmentācija, to sadale pa grupām.
 • Klientu noturēšanas tehnikas "magnēti".
 • Orientēšanās uz klientu.
 • KPI rādītāji.

Biznesa sistēma – advancēts līmenis:

 • Kā vadīt vairākus projektus, biznesus vienlaikus.
 • Biznesa domāšana, vadīšana, plānošana, nostabilizēšana.
 • Kultūra uzņēmumā – kā izveidot, iedzīvināt un noturēt to (sākot no darbiniekiem līdz Klientiem).
 • Risku analīze.
 • Biznesa attīstības stratēģija.
 • Biznesa modelis.

Biznesa sistēma – attālināta vadība

Biznesa sistēma – investoru līmenis

Sīkāka informācija, sazinoties ar konsultantu: +371 22145498

Darba izpildes varianti:

 • Individuālās konsultācijas;
 • Individuālās apmācības;
 • Biznesa skolas;
 • Darbs uzņēmuma iekšienē (Abonementi);
 • Auditi.
Sadarbības principi

Uzziniet savas iespējas!

Sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu un miniet savu jautājumu sadaļā "Kontakti"

24 h laikā no pieteikuma saņemšanas ar Jums sazināsies konsultants:
 - Sniegs pirmo atpakaļsaikni telefoniski;

- Nodos informāciju par iespējamajiem risinājumiem, pēc nepieciešamības vienosies par tuvākajiem tikšanās laikiem.

Papildus variet sekot līdzi aktuālajiem "MG Consulting" pasākumiem sadaļā: "Aktualitātes”

Kāpēc nepieciešama biznesa sistēma?

Sākuma posmā sistēma uzņēmumam ir nepieciešama, lai:

 • Novērstu pārmaksu par liekām, neproduktīvām darbībām un neefektīvām investīcijām;
 • Spētu pieņemt darbiniekus zem mērāmiem rezultātiem un neciestu no darbinieku improvizācijām, patvaļas un neprofesionālisma;
 • Spētu ieviest pirmos kontroles mehānismus un atbrīvotu īpašnieku no ikdienas rutīnas darbiem;
 • Uzņēmums gadiem neiestrēgtu vienā attīstības etapā un iekarotu tirgus pozīciju noteiktā laika posmā.

Vidējā attīstības etapā sistēma uzņēmumam ir nepieciešama, lai:

 • Sabalansētu slodzes un atbildības starp nodaļām;
 • Īpašnieks spētu kontrolēt biznesu, vadītājus caur procesiem, mērāmiem rezultātiem, faktiem, nevis emocijām un intuīciju;
 • Uzņēmums tiktu veidots kā "prece", kuru var pārdot kā biznesu, pavairot (filiāles, franšīzes u.c.), apvienot, kurš ir interesants gan potenciālajiem pircējiem, gan sadarbības partneriem, gan investoriem un akcionāriem;
 • Uzņēmums nes sistemātisku, prognozējumu, augošu ienākošo naudas plūsmu neatkarīgi no sezonalitātes, tirgus, konkurences un citiem faktoriem.

Nākamajā posmā īpašniekam sistēma ir nepieciešama, lai:

 • Spētu vienlaicīgi, distancēti un pārskatāmi vadīt vairākus projektus, biznesus dažādos tirgos, reģionos, sfērās;
 • Spētu izveidot struktūru augstākajā vadības līmenī (ieviest attīstības un kvalitātes departamentus, valdi, personīgo konsultantu komandu);
 • Pārzinātu, kā un caur ko komunicēt, kā kontrolēt profesionālus vadītājus, kuri vada viņu biznesus, tādējādi saglabājot viņu lojalitāti un pasargājot sevi no informācijas noplūdes, biznesa, sistēmu un tehnoloģiju pārnešanas vai zagšanas.